Strona BIP

ul. Berka Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz
tel.: 29 752 25 11, fax: 29 756 47 31
Mapa dojazdu; e-mail: wapz@praca.gov.pl

przejście na stronę Powiatu Przasnyskiego

Menu

Aktualności

Jesteś na: Strona główna / Urząd / Aktualności

obrazek aktualnosci

OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza pracodawców do składania wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie 22.05 – 26.05.2017 r. Środki KFS w 2017 r. mogą być wydatkowane wyłącznie w ramach niżej wymienionych priorytetów określonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetw

obrazek aktualnosci

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Wraszawie ogłasza nabór na odpłatną/nieodpłatna praktyke absolwencką w urzedach skarbowych woj.mazowieckiego.Praktyka będzie odbywać się na podstawie umowy zawartej na okres 3 miesięcy w wymiarze 40 gdz.tygodniowo,wynagrodzenie 2100,00 zł brutto Wymagania niezbędne: wyk.min. średnie, nie ukończne w dniu rozpoczęcia praktyki 30 rok życia pełna zdolność do czynności prawnych. nieska

DZIEŃ WOLNY

Dodano: 12.04.2017

obrazek aktualnosci

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje, że 2 maja 2017 r. jest dniem wolnym od pracy, z obowiązkiem odpracowania w sobotę 6 maja 2017 r.

obrazek aktualnosci

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu organizuje spotkanie dla bezrobotnych na temat „Techniki radzenia ze stresem”. Spotkanie odbędzie się w urzędzie pok. nr 9, dnia 10.04.2017 r. o godz. 9:30 i trwać będzie około 2 godzin. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w ww. spotkaniu mogą zgłosić swoje uczestnictwo do dnia 31.03.2017 r. bezpośrednio do doradcy klienta bądź telefonicznie do sekretariatu urzędu 029 752 25 11.

obrazek aktualnosci

OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza pracodawców do składania wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie 20.03 – 24.03.2017 r. Środki KFS w 2017 r. mogą być wydatkowane wyłącznie w ramach niżej wymienionych priorytetów określonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwór

obrazek aktualnosci

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem" informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społecz

obrazek aktualnosci

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z EFS pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim (II)" informuje, iż przyjmuje zgłoszenia na szkolenia: "Operator koparko-ładowarki (wszystkie typy, kl. III)" oraz "Spawacz MAG (135)" Szkolenie przeznaczone jest dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym U

obrazek aktualnosci

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu, ul. B. Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz zawiadamia, że najkorzystniejsza oferta, która wpłynęła do tutejszego urzędu na wykonanie przedmiotowego zamówienia została złożona przez firmę: Lubelska Izba Rzemieślnicza Ośrodek Szkolenia, Doradztwa i Promocji w Lublinie, ul. Krzywa 37, 22-100 Chełm Wyżej wymieniona firma zorganizuje i przeprowadzi szkolenie grupowe w zakresie „Ogrodnik terenów zie

Newsletter

Usługi Elekrtoniczne Publicznych Służb Zatrudnienia Powiat Przasnyski Stolcą Kultury Mazowsza 2014 Załóż firmę z prefencyjną pożyczką w ramach rządowego programu "Wsparcie w starcie"
oferty pracy
powiat przasnysz
kreator cv

Projektowanie stron: IntraCOM