Strona BIP

ul. Berka Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz
tel.: 29 752 25 11, fax: 29 756 47 31
Mapa dojazdu; e-mail: wapz@praca.gov.pl

przejście na stronę Powiatu Przasnyskiego

Menu

Aktualności

Jesteś na: Strona główna / Urząd / Aktualności

obrazek aktualnosci

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim (II)" organizuje: Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie do 24 000,00 zł - dla osób w wieku 30 lat i  powyżej, Wyposażenie lub doposażeni

obrazek aktualnosci

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z EFS pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim (II)" organizuje: Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie do 24 000,00 zł - dla osób w wieku 18-29, Bon na zasiedlenie w kwocie do 8 000,00 zł - dla osób w wieku 18-29 lat, którzy p

obrazek aktualnosci

Powiatowy Urząd Pracy, ul. Berka Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz zawiadamia, że najkorzystniejsza oferta, która wpłynęła do tutejszego urzędu na wykonanie przedmiotowego zamówienia została złożona przez firmę: IMPEKS Józef Szymański, SZKOLENIA I DORADZTWO, ul. Wyspiańskiego 13, 06-400 Ciechanów. Złożona oferta spełnia warunki udziału w postepowaniu, określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. Za kryteria oceny ofe

obrazek aktualnosci

OGŁOSZENIE

obrazek aktualnosci

O G Ł O S Z E N I E dla osób bezrobotnych chcących uzyskać jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej Osoby bezrobotne, mogą składać wnioski w następujących terminach: od 01 - 03 lutego 2017r. od 01 - 03 marca 2017r. od 03 - 04 kwietnia 2017r. od 08 - 09 maja 2017r. od 05 - 07 czerwca 2017r. od 03 - 05 lipca 2017r. od 04 - 06 września 2017r. od 02 - 04 października 2017r. o

obrazek aktualnosci

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza Instytucje Szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "ABC Przedsiębiorczości" finansowane ze środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przasnyszu I. Zamawiający: Powiatowy Urz

obrazek aktualnosci

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce do 12.01.2017r. będzie przyjmował dokumenty polskich uczniów i studentów zainteresowanych podjęciem wakacyjnego zatrudnienia w Niemczech na okres letnich wakacji 2017r. Oferowana praca wakacyjna to najczęściej prace pomocnicze w hotelarstwie, gastronomi, rolnictwie, przy sprzątaniu budynków i w niewielkim stopniu w przemyśle. O zatrudnienie mogą ubiegać się uczniowie szkół

obrazek aktualnosci

Osoby bezrobotne chcące uzyskać jednorazowo środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą składać wnioski do 23.12.2016r. Osoba ubiegająca się o przyznanie jednorazowo środków dokona autoprezentacji pomysłu na działalność gospodarczą przed komisją ds. opiniowania wniosków w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Wniosek można pobrać ze strony internetowej urzędu www.pupprzasnysz.pl (zakładka

Newsletter

Usługi Elekrtoniczne Publicznych Służb Zatrudnienia Powiat Przasnyski Stolcą Kultury Mazowsza 2014 Załóż firmę z prefencyjną pożyczką w ramach rządowego programu "Wsparcie w starcie"
oferty pracy
powiat przasnysz
kreator cv

Projektowanie stron: IntraCOM