Strona BIP

ul. Berka Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz
tel.: 29 752 25 11, fax: 29 756 47 31
Mapa dojazdu; e-mail: wapz@praca.gov.pl

przejście na stronę Powiatu Przasnyskiego

Menu

Aktualności

Jesteś na: Strona główna / Urząd / Aktualności

obrazek aktualnosci

Osoby bezrobotne chcące uzyskać jednorazowo środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą składać wnioski do 23.12.2016r. Osoba ubiegająca się o przyznanie jednorazowo środków dokona autoprezentacji pomysłu na działalność gospodarczą przed komisją ds. opiniowania wniosków w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Wniosek można pobrać ze strony internetowej urzędu www.pupprzasnysz.pl (zakładka

obrazek aktualnosci

Szczegóły w załączniku poniżej

obrazek aktualnosci

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu w związku z realizacją projektów pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim (II)" oraz „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim (I)" współfinansowanych z EFS organizuje: Bon na zasiedlenie w kwocie do 7 000,00 zł dla osób do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalno

obrazek aktualnosci

Firma IT Config Sp. jako realizator projektu zaprasza mieszkańców województwa mazowieckiego, na bezpłatne szkolenia komputerowe z zakresu ECDL. Uczestnicy szkoleń będą mogli uzyskać ogólnoeuropejski certyfikat ECDL, potwierdzający nabyte umiejętności komputerowe. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników projektu (210 osób tj. 110 kobiet i 100 mężczyzn) o niskich kwalifikacjach, w wieku 50 lat i wi

obrazek aktualnosci

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zawiadamia, że najkorzystniejsza oferta, która wpłynęła do tutejszego urzędu na wykonanie przedmiotowego zamówienia została złożona przez firmę: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie, ul. Płońska 57a, 06-400 Ciechanów Wyżej wymieniona firma zorganizuje i przeprowadzi szkolenie grupowe w zakresie "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL B

obrazek aktualnosci

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza Instytucje Szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL Base)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – Projekt pn. "Aktyw

obrazek aktualnosci

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje, że posiada środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej dla niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędzie jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. Bliższych informacji można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przasnyszu pok. nr 4 lub tel. 29 756 47 37.

obrazek aktualnosci

Pierwsze Subregionalne Forum Przedsiębiorczości odbędzie się 13 października br. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Mławie. Więcej informacji na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

Newsletter

Usługi Elekrtoniczne Publicznych Służb Zatrudnienia Powiat Przasnyski Stolcą Kultury Mazowsza 2014 Załóż firmę z prefencyjną pożyczką w ramach rządowego programu "Wsparcie w starcie"
oferty pracy
powiat przasnysz
kreator cv

Projektowanie stron: IntraCOM