Strona BIP

ul. Berka Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz
tel.: 29 752 25 11, fax: 29 756 47 31
Mapa dojazdu; e-mail: wapz@praca.gov.pl

przejście na stronę Powiatu Przasnyskiego

Menu

Aktualności

Jesteś na: Strona główna / Urząd / Aktualności

obrazek aktualnosci

OGŁOSZENIE

obrazek aktualnosci

O G Ł O S Z E N I E dla osób bezrobotnych chcących uzyskać jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej Osoby bezrobotne, mogą składać wnioski w następujących terminach: od 01 - 03 lutego 2017r. od 01 - 03 marca 2017r. od 03 - 04 kwietnia 2017r. od 08 - 09 maja 2017r. od 05 - 07 czerwca 2017r. od 03 - 05 lipca 2017r. od 04 - 06 września 2017r. od 02 - 04 października 2017r. o

obrazek aktualnosci

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza Instytucje Szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "ABC Przedsiębiorczości" finansowane ze środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przasnyszu I. Zamawiający: Powiatowy Urz

obrazek aktualnosci

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce do 12.01.2017r. będzie przyjmował dokumenty polskich uczniów i studentów zainteresowanych podjęciem wakacyjnego zatrudnienia w Niemczech na okres letnich wakacji 2017r. Oferowana praca wakacyjna to najczęściej prace pomocnicze w hotelarstwie, gastronomi, rolnictwie, przy sprzątaniu budynków i w niewielkim stopniu w przemyśle. O zatrudnienie mogą ubiegać się uczniowie szkół

obrazek aktualnosci

Osoby bezrobotne chcące uzyskać jednorazowo środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą składać wnioski do 23.12.2016r. Osoba ubiegająca się o przyznanie jednorazowo środków dokona autoprezentacji pomysłu na działalność gospodarczą przed komisją ds. opiniowania wniosków w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Wniosek można pobrać ze strony internetowej urzędu www.pupprzasnysz.pl (zakładka

obrazek aktualnosci

Szczegóły w załączniku poniżej

obrazek aktualnosci

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu w związku z realizacją projektów pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim (II)" oraz „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim (I)" współfinansowanych z EFS organizuje: Bon na zasiedlenie w kwocie do 7 000,00 zł dla osób do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalno

obrazek aktualnosci

Firma IT Config Sp. jako realizator projektu zaprasza mieszkańców województwa mazowieckiego, na bezpłatne szkolenia komputerowe z zakresu ECDL. Uczestnicy szkoleń będą mogli uzyskać ogólnoeuropejski certyfikat ECDL, potwierdzający nabyte umiejętności komputerowe. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników projektu (210 osób tj. 110 kobiet i 100 mężczyzn) o niskich kwalifikacjach, w wieku 50 lat i wi

Newsletter

Usługi Elekrtoniczne Publicznych Służb Zatrudnienia Powiat Przasnyski Stolcą Kultury Mazowsza 2014 Załóż firmę z prefencyjną pożyczką w ramach rządowego programu "Wsparcie w starcie"
oferty pracy
powiat przasnysz
kreator cv

Projektowanie stron: IntraCOM