Strona BIP

ul. Berka Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz
tel.: 29 752 25 11, fax: 29 756 47 31
Mapa dojazdu; e-mail: wapz@praca.gov.pl

przejście na stronę Powiatu Przasnyskiego

Menu

Aktualności

Jesteś na: Strona główna / Urząd / Aktualności

obrazek aktualnosci

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza pracodawców do składania wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie 01.08 – 04.08.2017 r.     Środki KFS w 2017 r. mogą być wydatkowane wyłącznie w ramach niżej wymienionych priorytetów określonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo

obrazek aktualnosci

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla długotrwale bezrobotnych (staż może trwać do 30.11.2017 r. obowiązek zatrudnienia po stażu 50 % skierowanych na 3 m-ce). Staże organizowane są w ramach programu „Mazowsze 2017". Pracodawcy zainteresowani tą formą wsparcia mogą pobrać wniosek ze strony internetowej urzędu lub otrzymać w pokoju nr 3 urzędu. Wnioski możn

obrazek aktualnosci

Dot.: Zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim (II)" Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Powiatowy Urząd Pracy w Przasny

obrazek aktualnosci

Dot.: Zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Operator koparko-ładowarki (wszystkie typy, kl. III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim (II)" Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu, ul

obrazek aktualnosci

Na podstawie art. 23 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Starosta powołuje Powiatową Radę Rynku Pracy, która jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. W związku z powyższym zwracam się z prośbą do organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy o wytypowanie kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy na lata 2017-2021. Pisemną odpowiedź zawierają

obrazek aktualnosci

Agencja Rozwoju Regionalnego w Ostrołęce zaprasza do udziału w projekcie pn. „Podwyższone kompetencje zawodowe osób z subregionu ostrołęckiego w ramach edukacji pozaszkolnej to ich wyższe szanse i konkurencyjność na lokalnym i regionalnym rynku pracy w branżach o największym potencjale rozwoju, tj. energetycznej i budowlanej". W ramach projektu można uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji

obrazek aktualnosci

  Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza pracodawców do składania wniosków o refundację wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla osób bezrobotnych do 30 roku życia Jednocześnie informujemy, że koszty wynagrodzenia poniesione w 2017 r. będą refundowane od stycznia 2018 r. Wniosek można pobrać ze strony internetowej urzędu www.pupprzasnysz.pl (zakładka dla pracodawców – do pobrania) lub w po

obrazek aktualnosci

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza Instytucje Szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń: „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)" i „Operator koparko-ładowarki (wszystkie typy, kl. III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejs

Newsletter

Usługi Elekrtoniczne Publicznych Służb Zatrudnienia Powiat Przasnyski Stolcą Kultury Mazowsza 2014 Załóż firmę z prefencyjną pożyczką w ramach rządowego programu "Wsparcie w starcie"
oferty pracy
powiat przasnysz
kreator cv

Projektowanie stron: IntraCOM