Strona BIP

ul. Berka Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz
tel.: 29 752 25 11, fax: 29 756 47 31
Mapa dojazdu; e-mail: wapz@praca.gov.pl

przejście na stronę Powiatu Przasnyskiego

Menu

Aktualności

Jesteś na: Strona główna / Urząd / Aktualności

obrazek aktualnosci

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem" informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społecz

obrazek aktualnosci

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z EFS pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim (II)" informuje, iż przyjmuje zgłoszenia na szkolenia: "Operator koparko-ładowarki (wszystkie typy, kl. III)" oraz "Spawacz MAG (135)" Szkolenie przeznaczone jest dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym U

obrazek aktualnosci

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu, ul. B. Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz zawiadamia, że najkorzystniejsza oferta, która wpłynęła do tutejszego urzędu na wykonanie przedmiotowego zamówienia została złożona przez firmę: Lubelska Izba Rzemieślnicza Ośrodek Szkolenia, Doradztwa i Promocji w Lublinie, ul. Krzywa 37, 22-100 Chełm Wyżej wymieniona firma zorganizuje i przeprowadzi szkolenie grupowe w zakresie „Ogrodnik terenów zie

obrazek aktualnosci

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu, ul. B. Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz zawiadamia, że najkorzystniejsza oferta, która wpłynęła do tutejszego urzędu na wykonanie przedmiotowego zamówienia została złożona przez firmę: Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim, ul. Budowlana 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki Wyżej wymieniona firma zorganizuje i przeprowadzi szkolenie grupowe w zakresie „Operator pił mechanicznych do ścink

obrazek aktualnosci

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza Instytucje Szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie następujących szkoleń: „Operator pił mechanicznych do ścinki drzew kl. III" oraz „Ogrodnik terenów zielonych" finansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu „MAZOWSZE 2017" dla osób bezrobotnyc

obrazek aktualnosci

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim (II)" organizuje: Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie do 24 000,00 zł - dla osób w wieku 30 lat i  powyżej, Wyposażenie lub doposażeni

obrazek aktualnosci

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z EFS pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim (II)" organizuje: Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie do 24 000,00 zł - dla osób w wieku 18-29, Bon na zasiedlenie w kwocie do 8 000,00 zł - dla osób w wieku 18-29 lat, którzy p

obrazek aktualnosci

Powiatowy Urząd Pracy, ul. Berka Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz zawiadamia, że najkorzystniejsza oferta, która wpłynęła do tutejszego urzędu na wykonanie przedmiotowego zamówienia została złożona przez firmę: IMPEKS Józef Szymański, SZKOLENIA I DORADZTWO, ul. Wyspiańskiego 13, 06-400 Ciechanów. Złożona oferta spełnia warunki udziału w postepowaniu, określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. Za kryteria oceny ofe

Newsletter

Usługi Elekrtoniczne Publicznych Służb Zatrudnienia Powiat Przasnyski Stolcą Kultury Mazowsza 2014 Załóż firmę z prefencyjną pożyczką w ramach rządowego programu "Wsparcie w starcie"
oferty pracy
powiat przasnysz
kreator cv

Projektowanie stron: IntraCOM