Strona BIP

ul. Berka Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz
tel.: 29 752 25 11, fax: 29 756 47 31
Mapa dojazdu; e-mail: wapz@praca.gov.pl

przejście na stronę Powiatu Przasnyskiego

Menu

Aktualności

Jesteś na: Strona główna / Urząd / Aktualności

obrazek aktualnosci

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza do składania ofert wykonania modernizacji sieci komputerowej w budynku przy ulicy Berka Joselewicza 6 w Przasnyszu. I. Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu Siedziba: ul. Berka Joselewicza 6, 06 - 300 Przasnysz REGON: 550347829 NIP: 761-10-79-141 II. Opis przedmiotu zamówienia: W Powiatowym Urzędzie Pracy w Przasnyszu w chwili obecnej funkcjonuje sieć komputerowa i telefoniczna wy

obrazek aktualnosci

MRPiPS Departament Rynku Pracy informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. rozpoczyna się nowy termin przyjmowania wniosków oraz nowych rodzajów wsparcia w ramach Programów „Rodzina 500+”. Więcej informacji na stronie http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,9007,zawnioskuj-o-500-na-nowy-okres-swiadczeniowy.html oraz na stronie http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/.

obrazek aktualnosci

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza Pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób długotrwale bezrobotnych (staż może trwać do 30.11.2017 r.) obowiązek zatrudnienia po stażu - 70 % skierowanych na okres 1 miesiąca Długotrwale bezrobotnych do składania wniosków o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej Wnioski można pobrać ze strony internetowej urzędu. Bliższych in

obrazek aktualnosci

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza pracodawców do składania wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie 01.08 – 04.08.2017 r.     Środki KFS w 2017 r. mogą być wydatkowane wyłącznie w ramach niżej wymienionych priorytetów określonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo

obrazek aktualnosci

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla długotrwale bezrobotnych (staż może trwać do 30.11.2017 r. obowiązek zatrudnienia po stażu 50 % skierowanych na 3 m-ce). Staże organizowane są w ramach programu „Mazowsze 2017". Pracodawcy zainteresowani tą formą wsparcia mogą pobrać wniosek ze strony internetowej urzędu lub otrzymać w pokoju nr 3 urzędu. Wnioski możn

obrazek aktualnosci

Dot.: Zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim (II)" Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Powiatowy Urząd Pracy w Przasny

obrazek aktualnosci

Dot.: Zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Operator koparko-ładowarki (wszystkie typy, kl. III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim (II)" Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu, ul

obrazek aktualnosci

Na podstawie art. 23 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Starosta powołuje Powiatową Radę Rynku Pracy, która jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. W związku z powyższym zwracam się z prośbą do organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy o wytypowanie kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy na lata 2017-2021. Pisemną odpowiedź zawierają

Newsletter

Usługi Elekrtoniczne Publicznych Służb Zatrudnienia Powiat Przasnyski Stolcą Kultury Mazowsza 2014 Załóż firmę z prefencyjną pożyczką w ramach rządowego programu "Wsparcie w starcie"
oferty pracy
powiat przasnysz
kreator cv

Projektowanie stron: IntraCOM