Strona BIP

ul. Berka Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz
tel.: 29 752 25 11, fax: 29 756 47 31
Mapa dojazdu; e-mail: wapz@praca.gov.pl

przejście na stronę Powiatu Przasnyskiego

Menu

Aktualności

Jesteś na: Strona główna / Urząd / Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie modernizacji sieci komputerowej.

Dodano: 31.07.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza do składania ofert wykonania modernizacji sieci komputerowej w budynku przy ulicy Berka Joselewicza 6 w Przasnyszu.

I. Zamawiający:

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu

Siedziba: ul. Berka Joselewicza 6, 06 - 300 Przasnysz

REGON: 550347829 NIP: 761-10-79-141

II. Opis przedmiotu zamówienia:

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Przasnyszu w chwili obecnej funkcjonuje sieć komputerowa i telefoniczna wykonana w oparciu o skrętkę kat. 5.

Nowa instalacja będzie wykonana przy użyciu skrętki kat. 6.

Prace związane z wymianą istniejącej sieci obejmują:

 • całkowite usunięcie istniejącego okablowania zamontowanego w listwach naściennych;
 • demontaż wszystkich gniazd komputerowych i telefonicznych;
 • montaż listew zaznaczonych w projekcie w kolorze czerwonym po uprzednim usunięciu starych listew, obwody zasilania komputerów znajdujące się w dotychczas zamontowanych listwach należy przełożyć do nowych;
 • listwy zaznaczone w projekcie w kolorze niebieskim nie będą demontowane i zostaną wykorzystane w nowej instalacji;
 • montaż gniazd komputerowych i telefonicznych zgodnie z rozmieszczeniem zawartym w projekcie (do podłączenia komputerów i telefonów użyto gniazd 2xRJ45 kat.6 i gniazd 1XRJ45 kat. 6);
 • ułożenie okablowania (skrętka kat. 6) na odcinkach od gniazd komputerowych oraz telefonicznych do szafy rozdzielczej w pom. "SERWEROWNIA/ARCHIWUM";
 • montaż dodatkowych 6 gniazd 2x230V, które należy podłączyć do istniejących wydzielonych obwodów zasilania komputerów (zgodnie z rozmieszczeniem zawartym w projekcie);
 • przesunięcie szafy serwerowej tak aby uzyskać odległość 100 cm od ściany z oknami;
 • montaż 5 patchpaneli w szafie serwerowej;
 • doprowadzenie zewnętrznego łącza telefonicznego do szafy (w chwili obecnej łącze to doprowadzone jest do pom. nr 6 - "SEKRETARIAT", gdzie znajduje się obecnie centrala telefoniczna);
 • zakończenie okablowania w gniazdach oraz patchpanelach;
 • montaż centrali telefonicznej w szafie w pom. "SERWEROWNIA/ARCHIWUM";
 • połączenie paneli krosowych do switch-y oraz centrali telefonicznej;
 • montaż i uruchomienie centrali telefonicznej;
 • podłączenie oraz test aparatów telefonicznych;
 • montaż routera oraz uruchomienie łącza internetowego;
 • opisanie gniazd komputerowych i telefonicznych w sposób następujący: oznaczenie naniesione na gniazdo komputerowe lub telefoniczne oraz odpowiednie gniazdo na patchpanelu powinno zawierać nr kolejny gniazda oraz w nawiasach nr pomieszczenia zgodnie z numeracją pomieszczeń zawartą w projekcie;
 • pomiary certyfikacyjne torów wraz z dokumentem w formie „PDF" z wynikami pomiarów dla każdego toru;
 • wykonanie niezbędnych prac murarsko-malarskich likwidujących uszkodzenia powstałe podczas prac związanych z modernizacją sieci w celu przywrócenia estetyki pomieszczeń i korytarzy.

Wykaz materiałów:

L.P.

NAZWA

J.M.

ILOŚĆ

1.

Centrala IPL-256.A16x8.3U

szt.

1

2.

Karta IPL4ST (4 ISDN)

szt.

1

3.

Karta IPL2CO2AB (2 l. anal., 2 abon.)

szt.

1

4.

Karta IPL8AB (8 abon.)

szt.

3

5.

Karta IPL4CTS (4 tel. Syst.)

szt.

1

6.

Telefon systemowy CTS330BK

szt.

1

7.

Konsola CTF338BK

szt.

1

8.

Licencja IPL-BillingMAN.Plus-48

szt.

1

9.

Gniazdo natynkowe komputerowe 2xRJ-45 6 kat. (do podłączenia 72 komp., 4 telefonów)

szt.

38

10.

Gniazdo natynkowe komputerowe 1xRJ-45 6 kat. (do podłączenia 25 telefonów)

szt.

25

11.

Patchpanel 19''/1U, UTP, kat. 6, 24 porty, półka organizująca kable

szt.

5

12.

Kabel krosowy 0.5m kat. 6

szt.

101

13.

Kabel instalacyjny skrętka UTP, 4x2, kat. 6

m.

4500

14.

Gniazdo natynkowe 2x230V

szt.

6

15.

Przewód instalacyjny płaski 450/750V YDYp 3x1,5

m.

70

16.

Listwa naścienna dwukanałowa 160x65 2m.

szt.

24

17.

Listwa naścienna 50x18 2m.

szt.

52

18.

Kołki rozporowe 8x60 100 szt.

szt.

2

19.

Patchkabel 2m. kat. 6

szt.

50

20.

Patchkabel 3m. kat. 6

szt.

22

 

Wykonawca dostarczy certyfikat zgodności instalowanego kabla kat. 6 z obecnie obowiązującymi normami: ISO/IEC 11801, PN-EN 50173-1, IEC 61156-5, TIA/EIA-568-B.2, materiał żył instalowanego kabla: 100% Cu (miedź).

Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancja na wykonaną sieć - 5 lat.

Czas reakcji na zgłoszenie problemów komunikacyjnych na odcinku patchpanel-gniazdo maksymalnie 24 godz. od momentu zgłoszenia awarii przez okres gwarancji.

Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie od godz. 12:00 11.08.2017 r. do 16.08.2017 r.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć na formularzu załączonym do niniejszego zapytania na adres e-mail:

zamowienia [at] pupprzasnysz.pl
do 07.08.2017 r. godz. 12:00.

Do oferty należy dostarczyć certyfikat zgodności instalowanego kabla kat. 6 z obecnie obowiązującymi normami: ISO/IEC 11801, PN-EN 50173-1, IEC 61156-5, TIA/EIA-568-B.2

IV. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: cena.

V. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.pupprzasnysz.pl.

W przypadku, gdy oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza odstąpi od podpisania umowy wówczas wybrana zostanie oferta następna w kolejności.

VI. Istotne postanowienia umowy:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

VII. Dodatkowe informacje:

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres:

zamowienia [at] pupprzasnysz.pl

 

Zobacz wszystkie wiadomości

Newsletter

Usługi Elekrtoniczne Publicznych Służb Zatrudnienia Powiat Przasnyski Stolcą Kultury Mazowsza 2014 Załóż firmę z prefencyjną pożyczką w ramach rządowego programu "Wsparcie w starcie"
oferty pracy
powiat przasnysz
kreator cv

Projektowanie stron: IntraCOM