nagwek
06-300 Przasnysz, ul. B. Joselewicza 6
Grafika : drukuj / nie drukuj
http://www.pupprzasnysz.pl/urzad/aktualnosci.html

Nabór wniosków na kampanie informacyjno-promocyjną z zakresu ochrony środowiska.

Dodano: 13.03.2018

obrazek aktualnosci

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy sp

czytaj więcej na temat Nabór wniosków na kampanie informacyjno-promocyjną z zakresu ochrony środowiska.

Dzień wolny

Dodano: 07.03.2018

obrazek aktualnosci

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje, że dzień 30.03.2018 r. jest dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę 06.01.2018 r.

czytaj więcej na temat Dzień wolny

dot.naboru do zawodowej służby wojskowej w JW 4071 Zagań

Dodano: 23.02.2018

obrazek aktualnosci

Jednostka Wojskowa w Żaganiu informuje,że w każdy czwartek miesiąca od godz. 8.00 /czas stawiennictwa na godz.7.45 przy biurze przepustek/ bedzie prowadziła rozmowy kwalifikacyne do zawodowej służby wojskowej: 1.Korpus oficerów rezerwy PPOR.POR. - korpus osobowy-łączność i informatyka - grupa osobowa -eksploatacja systemów łączności - specjalnośc ogólna dodatkowo- znajomość j.angielskiego na poziomie S:2, M:2,C:2,P:2

czytaj więcej na temat dot.naboru do zawodowej służby wojskowej w JW 4071 Zagań

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „ABC Przedsiębiorczości”

Dodano: 05.02.2018

obrazek aktualnosci

Powiatowy Urząd Pracy, ul. Berka Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz zawiadamia, że najkorzystniejsza oferta, która wpłynęła do tutejszego urzędu na wykonanie przedmiotowego zamówienia została złożona przez firmę: IMPEKS Józef Szymański, SZKOLENIA I DORADZTWO, ul. Wyspiańskiego 13, 06-400 Ciechanów. Złożona oferta spełnia warunki udziału w postepowaniu, określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. Za kryteria oceny ofe

czytaj więcej na temat Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „ABC Przedsiębiorczości”

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim (III)"

Dodano: 25.01.2018

obrazek aktualnosci

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim (III)" organizuje: Bon na zasiedlenie w kwocie do 8.000 tys.- dla osób w wieku 18-29 lat Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie do 24.000 tys.- dla osób

czytaj więcej na temat Formy wsparcia realizowane w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim (III)"

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim (II)"

Dodano: 25.01.2018

obrazek aktualnosci

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim (II)" organizuje: Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej- dla osób w wieku 30 lat i powyżej Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowane

czytaj więcej na temat Formy wsparcia realizowane w ramach projektu "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim (II)"

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "ABC Przedsiębiorczości"

Dodano: 22.01.2018

obrazek aktualnosci

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza Instytucje Szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia   ,,ABC Przedsiębiorczości" finansowane ze środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przasnyszu I. Zamawiający: Powiatow

czytaj więcej na temat Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "ABC Przedsiębiorczości"

Nabór wniosków - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Dodano: 19.01.2018

obrazek aktualnosci

Osoby bezrobotne chcące uzyskać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać wnioski w następujących terminach: od 01 - 02 lutego 2018r. od 01 - 02 marca 2018r. od 04 - 05 kwietnia 2018r. od 07 - 08 maja 2018r. od 04 - 05 czerwca 2018r. od 02 - 03 lipca 2018r. od 03 - 04 września 2018r. od 01 - 02 października 2018r. od 05 - 06 listopada 2018r. od 03 - 04 grudnia 2018

czytaj więcej na temat Nabór wniosków - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
Poprzednia strona Jesteś na stronie 1 Przejdź do strony 2 Przejdź do strony 3 Przejdź do strony 4 Przejdź do strony 5 Przejdź do strony 6 Następna strona