Strona BIP

ul. Berka Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz
tel.: 29 752 25 11, fax: 29 756 47 31
Mapa dojazdu; e-mail: wapz@praca.gov.pl

przejście na stronę Powiatu Przasnyskiego

Menu

Aktualności

Jesteś na: Strona główna / Urząd / Aktualności

obrazek aktualnosci

Na podstawie art. 23 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Starosta powołuje Powiatową Radę Rynku Pracy, która jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. W związku z powyższym zwracam się z prośbą do organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy o wytypowanie kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy na lata 2017-2021. Pisemną odpowiedź zawierają

obrazek aktualnosci

Agencja Rozwoju Regionalnego w Ostrołęce zaprasza do udziału w projekcie pn. „Podwyższone kompetencje zawodowe osób z subregionu ostrołęckiego w ramach edukacji pozaszkolnej to ich wyższe szanse i konkurencyjność na lokalnym i regionalnym rynku pracy w branżach o największym potencjale rozwoju, tj. energetycznej i budowlanej". W ramach projektu można uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji

obrazek aktualnosci

  Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza pracodawców do składania wniosków o refundację wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla osób bezrobotnych do 30 roku życia Jednocześnie informujemy, że koszty wynagrodzenia poniesione w 2017 r. będą refundowane od stycznia 2018 r. Wniosek można pobrać ze strony internetowej urzędu www.pupprzasnysz.pl (zakładka dla pracodawców – do pobrania) lub w po

obrazek aktualnosci

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza Instytucje Szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń: „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)" i „Operator koparko-ładowarki (wszystkie typy, kl. III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejski

obrazek aktualnosci

OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza pracodawców do składania wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie 22.05 – 26.05.2017 r. Środki KFS w 2017 r. mogą być wydatkowane wyłącznie w ramach niżej wymienionych priorytetów określonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetw

obrazek aktualnosci

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Wraszawie ogłasza nabór na odpłatną/nieodpłatna praktyke absolwencką w urzedach skarbowych woj.mazowieckiego.Praktyka będzie odbywać się na podstawie umowy zawartej na okres 3 miesięcy w wymiarze 40 gdz.tygodniowo,wynagrodzenie 2100,00 zł brutto Wymagania niezbędne: wyk.min. średnie, nie ukończne w dniu rozpoczęcia praktyki 30 rok życia pełna zdolność do czynności prawnych. nieska

DZIEŃ WOLNY

Dodano: 12.04.2017

obrazek aktualnosci

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje, że 2 maja 2017 r. jest dniem wolnym od pracy, z obowiązkiem odpracowania w sobotę 6 maja 2017 r.

obrazek aktualnosci

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu organizuje spotkanie dla bezrobotnych na temat „Techniki radzenia ze stresem”. Spotkanie odbędzie się w urzędzie pok. nr 9, dnia 10.04.2017 r. o godz. 9:30 i trwać będzie około 2 godzin. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w ww. spotkaniu mogą zgłosić swoje uczestnictwo do dnia 31.03.2017 r. bezpośrednio do doradcy klienta bądź telefonicznie do sekretariatu urzędu 029 752 25 11.

Newsletter

Usługi Elekrtoniczne Publicznych Służb Zatrudnienia Powiat Przasnyski Stolcą Kultury Mazowsza 2014 Załóż firmę z prefencyjną pożyczką w ramach rządowego programu "Wsparcie w starcie"
oferty pracy
powiat przasnysz
kreator cv

Projektowanie stron: IntraCOM