Strona BIP

ul. Berka Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz
tel.: 29 752 25 11, fax: 29 756 47 31
Mapa dojazdu; e-mail: wapz@praca.gov.pl

przejście na stronę Powiatu Przasnyskiego

Menu

Szkolenia

Jesteś na: Strona główna / Dla bezrobotnych / Szkolenia

Szkolenie oznacza pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych, w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w szczególności w przypadku:

  • braku kwalifikacji zawodowych;
  • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
  • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie;
  • braku umiejętności poszukiwania pracy.

Formy szkoleń

  • szkolenia grupowe, inicjowane i organizowane przez Powiatowy Urząd pracy zgodnie z planem szkoleń, sporządzanym na okres jednego roku przy uwzględnieniu kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Koszt szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy nie może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na jedną osobę w okersie kolejnych 3 lat,
  • osoba bezrobotna może zostać skierowana na wskazane przez siebie szkolenie, jeżeli uzasadni celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Skierownie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną następuje po złożeniu przez tę osobę wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. O sposobie rozpatrzenia wniosku urząd informuje w termnieni do 30 dni od dnia złożenia dokumentów.

Nie istnieje możliwość finansowania szkoleń, które osoba rozpoczęła bez skierowania z urzedu.

Czas trwania szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy:

  • szkolenie odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu.
  • Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy;
  • w przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.

Szczegółowych informacji na temat organizowanych szkoleń można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przasnyszu, ul. Joselewicza 6, 06 - 300 Przasnysz, pok. 8 nr tel. 029 756 47 46

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach dokonywania zmian w przedstawionym planie.

Osoby bezrobotne zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o zgłoszenie się do pok. 8 lub pod nr telefonu 297 564 746.

Do pobrania:

Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Szkolenia [ 2 ]
typ pliku: pdf WNIOSEK O SKIEROWANIE NA SZKOLENIE WSKAZANE PRZEZ OSOBĘ ZAREJESTROWANĄ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PRZASNYSZU JAKO BEZROBOTNA/POSZUKUJĄCA PRACY 260 KB pobierz: WNIOSEK 
O SKIEROWANIE NA SZKOLENIE WSKAZANE PRZEZ OSOBĘ ZAREJESTROWANĄ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PRZASNYSZU JAKO BEZROBOTNA/POSZUKUJĄCA PRACY
typ pliku: doc Zgłoszenie na szkolenie grupowe 43 KB pobierz: Zgłoszenie na szkolenie grupowe
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Aktualne szkolenia [ 5 ]
typ pliku: pdf Plan szkoleń na 2017 rok 518 KB pobierz: Plan szkoleń na 2017 rok
typ pliku: pdf Plan szkoleń na 2016 rok 211 KB pobierz: Plan szkoleń na 2016 rok
typ pliku: pdf Plan szkoleń na 2015 rok 154 KB pobierz: Plan szkoleń na 2015 rok
typ pliku: pdf Plan szkoleń na 2014 rok 140 KB pobierz: Plan szkoleń na 2014 rok
typ pliku: pdf Plan szkoleń 2013 95 KB pobierz: Plan szkoleń 2013

Newsletter

Usługi Elekrtoniczne Publicznych Służb Zatrudnienia Powiat Przasnyski Stolcą Kultury Mazowsza 2014 Załóż firmę z prefencyjną pożyczką w ramach rządowego programu "Wsparcie w starcie"
oferty pracy
powiat przasnysz
kreator cv

Projektowanie stron: IntraCOM