Strona BIP

ul. Berka Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz
tel.: 29 752 25 11, fax: 29 756 47 31
Mapa dojazdu; e-mail: wapz@praca.gov.pl

przejście na stronę Powiatu Przasnyskiego

Menu

PROFIL

Jesteś na: Strona główna / Dla bezrobotnych / PROFIL

 

Zgodnie z art. 33 ust. 2b Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy niezwłocznie po rejestracji ustala profil pomocy, oznaczający właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie.

W zależności od ustalonego profilu osoba może korzystać z form pomocy określonych w załączonych tabelach.

 

PROFIL I

Katalog form pomocy

 1. Pośrednictwo pracy
 2. Poradnictwo zawodowe - tylko w uzasadnionych przypadkach
 3. Szkolenia dla bezrobotnych w ramach planu szkoleń
 4. Szkolenia wskazane przez bezrobotnego
 5. Finansowanie kosztów egzaminów
 6. Koszty przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu,  przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego - tylko w uzasadnionych przypadkach
 7. Koszty zakwaterowania - tylko w uzasadnionych przypadkach
 8. Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - tylko w uzasadnionych przypadkach
 9. Świadczenie aktywizujące po przerwie związanej z wychowaniem dziecka - tylko w uzasadnionych przypadkach
 10. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej - tylko w uzasadnionych przypadkach
 11. Bon szkoleniowy dla bezrobotnego do 30 roku życia - tylko w uzasadnionych przypadkach
 12. Bon stażowy dla bezrobotnego do 30 roku życia - tylko w uzasadnionych przypadkach
 13. Bon zatrudnieniowy dla bezrobotnego do 30 roku życia - tylko w uzasadnionych przypadkach
 14. Bon na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia - tylko w uzasadnionych przypadkach

PROFIL II

Katalog form pomocy

 1. Pośrednictwo pracy
 2. Poradnictwo zawodowe
 3. Szkolenia dla bezrobotnych w ramach planu szkoleń
 4. Szkolenia wskazane przez bezrobotnego
 5. Szkolenia w ramach umów trójstronnych między PUP, instytucją szkoleniowa i pracodawcą
 6. Finansowanie kosztów egzaminów
 7. Pożyczka dla bezrobotnego na szkolenie
 8. Finansowanie studiów podyplomowych
 9. Koszty przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego
 10. Koszty zakwaterowania
 11. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 12. Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
 13. Jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnego
 14. Dodatek aktywizacyjny dla bezrobotnego z prawem do zasiłku, który podejmuje zatrudnienie
 15. Koszty zorganizowanego przejazdu bezrobotnych i poszukujących pracy, na targi i giełdy pracy zorganizowane przez wojewódzki urząd pracy
 16. Prace interwencyjne
 17. Staż
 18. Przygotowanie zawodowe dorosłych w 2 formach : nauka zawodu i przyuczenie do pracy
 19. Stypendia na kontynuowanie nauki
 20. Roboty publiczne
 21. Grant na telepracę
 22. Świadczenie aktywizujące po przerwie związanej z wychowaniem dziecka
 23. Refundacja kosztów składek na ubezpieczenie społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących pierwszą pracę
 24. Dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnego powyżej 50 roku życia
 25. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 26. Umowa z agencją zatrudnienia na doprowadzenia bezrobotnego do zatrudnienia
 27. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej.
 28. Programy specjalne
 29. Działania aktywizacyjne zlecane przez wojewódzki urząd pracy
 30. Bon szkoleniowy dla bezrobotnego do 30 roku życia
 31. Bon stażowy dla bezrobotnego do 30 roku życia
 32. Bon zatrudnieniowy dla bezrobotnego do 30 roku życia
 33. Bon na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia
 34. Prace społecznie użyteczne
 35. Wsparcie o którym mowa w art. 12 ust. 3a ustawy o spółdzielniach socjalnych (108 ust. 1 pkt 41)

PROFIL III

Katalog form pomocy

 1. Pośrednictwo pracy - tylko w ramach programu specjalnego albo zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub w spółdzielni socjalnej
 2. Poradnictwo zawodowe - tylko w uzasadnionych przypadkach, również w ramach programu specjalnego
 3. Szkolenia dla bezrobotnych  w ramach planu szkoleń - tylko w ramach programu specjalnego
 4. Szkolenia w ramach umów trójstronnych między PUP, instytucją szkoleniową i pracodawcą - tylko w ramach programu specjalnego
 5. Finansowanie kosztów egzaminów - tylko w ramach programu specjalnego
 6. Koszty przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego - tylko w ramach programu specjalnego oraz PAI
 7. Koszty zakwaterowania - tylko w ramach programu specjalnego
 8. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy -- tylko w ramach programu specjalnego
 9. Prace interwencyjne - tylko w ramach programu specjalnego
 10. Staż - tylko w ramach programu specjalnego
 11. Przygotowanie zawodowe dorosłych w 2 formach: nauka zawodu i przyuczenie do pracy -   tylko w ramach programu specjalnego
 12. Roboty publiczne - tylko w ramach programu specjalnego- tylko w ramach programu specjalnego
 13. Grant na telepracę - tylko w ramach programu specjalnego
 14. Świadczenie aktywizujące po przerwie związanej z wychowaniem dziecka - tylko w ramach programu specjalnego
 15. Dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnego powyżej 50 roku życia - tylko w ramach programu specjalnego
 16. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną - tylko w ramach programu specjalnego
 17. Program aktywizacja i integracja
 18. Zatrudnienie wspierane u pracodawcy
 19. Podjęcie pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne
 20. Programy specjalne
 21. Działania aktywizacyjne zlecane przez wojewódzki urząd pracy  - tylko dla osób długotrwale bezrobotnych
 22. Prace społecznie użyteczne - tylko w ramach programu specjalnego oraz PAI
 23. Wsparcie, o którym mowa w art. 12 ust. 3a ustawy o spółdzielniach socjalnych(108 ust. 1 pkt 41) - tylko po realizacji PAI

 

Newsletter

Usługi Elekrtoniczne Publicznych Służb Zatrudnienia Powiat Przasnyski Stolcą Kultury Mazowsza 2014 Załóż firmę z prefencyjną pożyczką w ramach rządowego programu "Wsparcie w starcie"
oferty pracy
powiat przasnysz
kreator cv

Projektowanie stron: IntraCOM