Strona BIP

ul. Berka Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz
tel.: 29 752 25 11, fax: 29 756 47 31
Mapa dojazdu; e-mail: wapz@praca.gov.pl

przejście na stronę Powiatu Przasnyskiego

Menu

Pośrednictwo pracy

Usługi rynku pracy zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 roku prowadzone są w ramach:

1.pośrednictwa pracy,

2.poradnictwa zawodowego.

3.organizacji  szkoleń.

Pośrednictwo pracy zgodnie z obowiązującą ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku (Dz.U.Nr.674) art.36 ust.1  polega na:

- udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych
- pozyskiwaniu ofert pracy,

- upowszechnaniu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy

- informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,

- inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,

- współdziałanie powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania,

- informowanie bezrobotnych o przysługujacych im prawach i obowiązkach.

Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy prowadzone jest nieodpłatnie zgodnie z zasadami:

- dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy,

- dobrowolności - oznaczającej wolne od przymusu korzystania z usług pośrednictwa pracy,

- równości - oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej    pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność,rasę, religię ,narodowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną.

- jawności - oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym
i   poszukującym pracy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14  maja 2014 w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzeia usług ryku pracy ( Dz.U.Nr 667),  pośrednictwa pracy prowadzone jest w formie:

- bezpośredniego  kontaktu  z osobą zarejestrowaną lub osobą niezarejestrowaną w celu przedstawienia propozycji odpowiedniej pracy lub innej propozycji pomocy,

- udostępniania ofert pracy do samodzielnego zapoznania się przez osoby zarejestrownae lub osoby niezarejestrowane

- zgłaszania ofert pracy bez konieczności bezpośredniego kontaktu pracodawcy z pracownikiem

- giełgy pracy będacej zorganizowaną przez urząd  formą bezpośredneigo kontaku parcodawcy z wieloma kandydatami do pracy , dobranym spośrod osób zarejestrowanych , odpowidających wymaganiom pracodawcy

- pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES obejmuje rownież usługi określone przepisami Unii Europejskiej, w tym informowanie i poradnictwo z  zakresu warunków życia i pracy na rynku pracy  państw członkowskich 

Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Pośrednictwo pracy [ 5 ]
typ pliku: doc Oświadczenie pracodawcy o obowiązku zgłoszenia do Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu faktu rezygnacji z zamiaru powierzenia wykonywania pracy 39 KB pobierz: Oświadczenie pracodawcy o obowiązku zgłoszenia do Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu faktu rezygnacji z zamiaru powierzenia wykonywania pracy
typ pliku: pdf Wniosek o świadczenie usługi rynku pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu 191 KB pobierz: Wniosek o świadczenie usługi rynku pracy przez  Powiatowy Urząd  Pracy  w Przasnyszu
typ pliku: doc Pouczenie dla podmiotu składającego oświadczenie o zamierz powierzenia wykonania pracy cudzoziemcowi 47 KB pobierz: Pouczenie dla podmiotu składającego oświadczenie o zamierz powierzenia wykonania pracy cudzoziemcowi
typ pliku: pdf Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi 1.42 MB pobierz: Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi
typ pliku: doc Zgłoszenie krajowej oferty pracy 172 KB pobierz: Zgłoszenie krajowej oferty pracy

Newsletter

Usługi Elekrtoniczne Publicznych Służb Zatrudnienia Powiat Przasnyski Stolcą Kultury Mazowsza 2014 Załóż firmę z prefencyjną pożyczką w ramach rządowego programu "Wsparcie w starcie"
oferty pracy
powiat przasnysz
kreator cv

Projektowanie stron: IntraCOM