Strona BIP

ul. Berka Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz
tel.: 29 752 25 11, fax: 29 756 47 31
Mapa dojazdu; e-mail: wapz@praca.gov.pl

przejście na stronę Powiatu Przasnyskiego

Menu

EFS

Jesteś na: Strona główna / Dla bezrobotnych / EFS

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym Unia Europejska (UE) wprowadziła „bagaż pomocy" chcąc zapobiec powiększaniu się różnic i wspomóc biedniejsze rejony Europy.

W tym celu utworzyła tzw. fundusze strukturalne, funkcjonujące na terenie Unii Europejskiej od 1960 roku. Polska jako członek Unii Europejskiej także realizuje zadania funduszy strukturalnych.

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest najstarszym i najważniejszym funduszem strukturalnym Unii Europejskiej. Został ustanowiony na bazie traktatów rzymskich w 1957 roku, wówczas powołano Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG). Podstawowym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie EFS jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 lipca 1999 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego (1784/1999/WE).

Większość środków EFS jest między innymi przeznaczona na walkę z długotrwałym bezrobociem, m. in. przez działania na rzecz zwiększania zatrudnienia i wyrównywania szans w dostępie do rynku pracy. Zadania realizowane w ramach tego działania rozciągają się na dwóch płaszczyznach: przeciwdziałania bezrobociu (zwłaszcza bezrobociu długotrwałemu i bezrobociu wśród młodzieży) oraz rozwoju zasobów ludzkich (budowanie społeczeństwa otwartego i wykształconego).

Usługi

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu czynnie realizuje zadania EFS poprzez aktywne formy walki z bezrobociem w ramach których oferuje następujące usługi:

 • szkolenia;
 • pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, informację zawodową;
 • staże;
 • dofinansowanie zatrudnienia;
 • udzielenie finansowego wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Sfinansowane w ramach EFS mogą być tylko te dziania, które są konkretnie i czasowo określone w projektach. Gdzie wyznaczone są szczegółowo cele, etapy realizacji oraz przewidywane efekty.

Właściwe wykorzystanie środków EFS może przynieść szereg zmian w funkcjonowaniu rynku pracy;

 • zmniejszenie stopy bezrobocia:
 • wzrost liczby osób bezrobotnych uzyskujących zatrudnienie,
 • wzrost zatrudnienia wśród osób młodych,
 • wzrost udziału kobiet w ogólnej liczbie zatrudnionych,
 • wzrost liczby przedsiębiorstw,
 • wzrost udziału osób podnoszących swoje kwalifikacje na rynku pracy

 

Newsletter

Usługi Elekrtoniczne Publicznych Służb Zatrudnienia Powiat Przasnyski Stolcą Kultury Mazowsza 2014 Załóż firmę z prefencyjną pożyczką w ramach rządowego programu "Wsparcie w starcie"
oferty pracy
powiat przasnysz
kreator cv

Projektowanie stron: IntraCOM