Strona BIP

ul. Berka Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz
tel.: 29 752 25 11, fax: 29 756 47 31
Mapa dojazdu; e-mail: wapz@praca.gov.pl

przejście na stronę Powiatu Przasnyskiego

Menu

Do pobrania

Jesteś na: Strona główna / Dla pracodawców / Do pobrania
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dla pracodawców [ 2 ]
typ pliku: pdf Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 598 KB pobierz: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
typ pliku: pdf Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego powyżej 50 roku życia 397 KB pobierz: Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego powyżej 50 roku życia
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Pośrednictwo pracy [ 2 ]
typ pliku: pdf Wniosek o świadczenie usługi rynku pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu 191 KB pobierz: Wniosek o świadczenie usługi rynku pracy przez  Powiatowy Urząd  Pracy  w Przasnyszu
typ pliku: doc Zgłoszenie krajowej oferty pracy 172 KB pobierz: Zgłoszenie krajowej oferty pracy
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Poradnictwo zawodowe [ 1 ]
typ pliku: pdf Wniosek o udzielenie oferowanej pomocy w zakresie doradztwa zawodowego 128 KB pobierz: Wniosek o udzielenie oferowanej pomocy w zakresie doradztwa zawodowego
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Roboty publiczne [ 2 ]
typ pliku: docx Wniosek o zorganizowanie robót publicznych 32 KB pobierz: Wniosek o zorganizowanie robót publicznych
typ pliku: docx Wniosek o refundację robót publicznych 32 KB pobierz: Wniosek o refundację robót publicznych
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Prace interwencyjne [ 3 ]
typ pliku: pdf Wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych 396 KB pobierz: Wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych
typ pliku: pdf Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 450 KB pobierz: Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
typ pliku: pdf Wniosek o refundację kosztów poniesionych za skierowanych bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 197 KB pobierz: Wniosek o refundację kosztów poniesionych za skierowanych bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powierzenie wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi [ 5 ]
typ pliku: docx Wniosek o wpisanie oświadczenia 16 KB pobierz: Wniosek o wpisanie oświadczenia
typ pliku: docx Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 61 KB pobierz: Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
typ pliku: docx Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 56 KB pobierz: Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
typ pliku: docx Oświadczenie o niekaralności pracodawcy 56 KB pobierz: Oświadczenie o niekaralności pracodawcy
typ pliku: docx Pouczenie dla pracodawcy składającego oświadczenie 16 KB pobierz: Pouczenie dla pracodawcy składającego oświadczenie
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Prace społecznie użyteczne [ 1 ]
typ pliku: doc Wniosek o refundację prac społecznie użytecznych 32 KB pobierz: Wniosek o refundację prac społecznie użytecznych
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Staże [ 3 ]
typ pliku: pdf Regulamin Stażu 455 KB pobierz: Regulamin Stażu
typ pliku: doc Program stażu 34 KB pobierz: Program stażu
typ pliku: pdf Wniosek o skierowanie bezrobotnego na staż 178 KB pobierz: Wniosek o skierowanie bezrobotnego na staż
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy [ 3 ]
typ pliku: pdf Regulamin refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 316 KB pobierz: Regulamin refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
typ pliku: pdf Wniosek o wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy 698 KB pobierz: Wniosek o wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
typ pliku: pdf Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 589 KB pobierz: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Krajowy Fundusz Szkoleniowy [ 3 ]
typ pliku: pdf WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO 930 KB pobierz: WNIOSEK O  DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO
typ pliku: pdf Wniosek o dokonanie płatnosci w ramach finansowania kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 274 KB pobierz: Wniosek o dokonanie płatnosci w ramach finansowania kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
typ pliku: pdf FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS 450 KB pobierz: FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Bon zatrudnieniowy [ 4 ]
typ pliku: pdf Wniosek o zatrudnienie w ramach bonu zatrudnieniowego 404 KB pobierz: Wniosek o zatrudnienie w ramach bonu zatrudnieniowego
typ pliku: pdf Wniosek o refundację - bon zatrudnieniowy 200 KB pobierz: Wniosek o refundację - bon zatrudnieniowy
typ pliku: pdf Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia 387 KB pobierz: Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia
typ pliku: pdf Deklaracja pracodawcy 265 KB pobierz: Deklaracja pracodawcy
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla bezrobotnych do 30 roku życia [ 3 ]
typ pliku: pdf Wniosek o refundację wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla bezrobotnych do 30 roku życia 396 KB pobierz: Wniosek o refundację wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla bezrobotnych do 30 roku życia
typ pliku: pdf Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 598 KB pobierz: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
typ pliku: pdf Wniosek o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 201 KB pobierz: Wniosek o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Newsletter

Usługi Elekrtoniczne Publicznych Służb Zatrudnienia Powiat Przasnyski Stolcą Kultury Mazowsza 2014 Załóż firmę z prefencyjną pożyczką w ramach rządowego programu "Wsparcie w starcie"
oferty pracy
powiat przasnysz
kreator cv

Projektowanie stron: IntraCOM